دکترزهرا ياوری

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر زهرا ياوری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: yavari@shbu.ac.ir

سوابق تحصیلی

کارشناسی

مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، 1377

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، 1380

دکتری

مدیریت بازرگانی - بازاریابی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، 1394

زمینه فعالیت های پژوهشی

بازاریابی

رفتار مصرف کننده

مقالات ژورنال

1

1386
 • 1  زهرا یاوری- مصطفی عمادزاده- لادن صادقی. بررسی رضایت مشتری از ابعاد کیفیت خدمات پس از فروش شرکت حایر در شهر شیراز . دانشگاه شیخ بهائی. مجله شیخ بهائی . شماره 1 لینک مقاله

1

1394
 • 2  زهرا یاوری- بهرام رنجبریان- سعیده کتابی. بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی. دانشگاه مازندران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی. سال هفتم- شماره سیزدهم لینک مقاله

1

1396
 • 3  زهرا یاوری- مجید محمد شفیعی- رامینا توکلی نیا. بررسی تاثیر ارتباطات غیر کلامی بر شکل گیری نگرش مخاطبان تبلیغات تلویزیونی ( مطالعه موردی: شهروندان شهر اصفهان). نشریه توسعه مهندسی بازار - 1396 . نشریه توسعه مهندسی بازار - 1396 . دو ماهنامه لینک مقاله

1

بهمن و اسفند 1396
 • 4  زهرا یاوری- مجید محمد شفیعی- فاطمه غیور. ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های تخصصی درمانی منتخب شیراز با استفاده از مدل SERVQUAL. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره چهاردهم/شماره ششم لینک مقاله

1

1400
 • 5  زهرا یاوری- علیرضا منصوری . اولویت‌بندی بازارهای هدف صادراتی صنعت فولاد بر اساس شاخص‌های جذابیت بازار در راستای تدوین استراتژی . شباک. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. دو ماهنامه اقتصادی لینک مقاله

1

2016
 • 6   Zahra Yavari; Bahram Ranjbarian; Saeedeh Ketabi. Ranking Value Proposition Elements of an Iranian Steel-Making Company using a Multi-Attribute Decision-Making Model . www.inderscience.com. International Journal of Services and Operations Management. Vol. 23, No. 3, لینک مقاله

1

2016
 • 7  Zahra Yavari; Bahram Ranjbarian; Saeedeh Ketabi. Multi-attribute market segmentation for the major customers of an Iranian steel-making company using value proposition elements . www.inderscience.com. International Journal of Services and Operations Management. Vol. 25, No. 3, لینک مقاله

1

بهار 1382
 • 8  زهرا یاوری- علیرضا منصوری. QFD ابزاری برای انتقال صدای مشتری به فرایند طراحی و توسعه محصول . دانشگاه شیخ بهائی. مجله شیخ بهائی – بهار 1382 . شماره 1 لینک مقاله

1

بهار 1386
 • 9  زهرا یاوری. بازاریابی سبز. سال پنجم. فصلنامه احیا (علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ) . شماره 19 لینک مقاله

1

بهار 1387
 • 10  زهرا یاوری. تحقیقات بازاریابی . سال ششم. فصلنامه احیا (علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ) . شماره 23 لینک مقاله

1

زمستان 1381
 • 11  بهرام رنجبریان- مجید رشید کابلی- اصغر حق شناس- زهرا یاوری. بررسی رضایت مشتری از کیفیت خدمات پس از فروش ، مورد مطالعه ، شرکت زیراکس در استان اصفهان. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. پژوهشنامه بازرگانی. شماره 25 لینک مقاله

1

زمستان 1386
 • 12  زهرا یاوری. تحقیقات بازاریابی ضرورتی برای موفقیت در بازارهای بین المللی امروز. سال ششم. فصلنامه احیا (علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ) . شماره 22 لینک مقاله

1

پاییز 1394
 • 13   مجید محمد شفیعی- زهرا یاوری-پریسا قربانیان. تحلیل ارزش خرده فروشی بر اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاههای رفاه،مجموعه سیتی سنتر(هایپر استار)و کوثر). دانشگاه اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین- . سال پنجم -شماره سوم-شماره پیاپی (18) لینک مقاله

1

پاییز 1394
 • 14   مجید محمد شفیعی-زهرا یاور ی-پریسا قربانیان. رتبه بندي فروشگاه هاي زنجيره اي منتخب در اصفهان بر اساس ابعاد تصوير ذهني فروشگاهي با فن اي اچ پي گروهي. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان. مجله تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن. سال دوازدهم، شماره 3 لینک مقاله

مقالات کنفرانس

مردادماه 1396
 • 1  مصطفی عمادزاده- زهرا یاوری- مرجان حقیقی. شناسایی عوامل موثر بر رفتار سفر جوانان و راهکارهای توسعه آن (مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان). دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ایران . مردادماه 1396. دانشگاه تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
تیرماه 1399
 • 2  زهرا یاوری - هادی اخوان صفایی. تاثیرارزش ادراک شده مشتری و عوامل برانگیزاننده مصرف بر قصد خرید محصولات سبز. چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران. تحت حمایت سیویلیکا. کرج- سازمان همیاری شهرداری ها, کرج, ایران. لینک مقاله
آبان ماه 1397
 • 3  زهرا یاوری- هاجر عمو علی- محمد زاهدی. تحلیل نقش مولفه های ارزش ویژه برند مقصد بروفاداری گردشگران در راستای تدوین استراتژی مقصد گردشگری (مورد مطالعه: اصفهان). دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 1397. تحت حمایت سیویلیکا. مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران, تهران, ایران. لینک مقاله
آبان ماه1398
 • 4  زهرا یاوری- ناهید یاوری. تاثیر تبلیغات و درگیری ذهنی بر رفتار خرید نوجوانان و پیامدهای رفتاری آنها (مورد مطالعه: دستگاه های Xbox و PS4 ). سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. تحت حمایت سیویلیکا. مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران), تهران, ایران. لینک مقاله
1400
 • 5   زهرا یاوری- داوود باقری. تبیین عملکرد صادراتی شرکت فولاد مبارکه بر اساس اثرات متقارن قابلیت های بازاریابی و قابلیت های پویا. اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری. موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس و تحت حمایت سیویلیکا. ساری, ساری, ایران. لینک مقاله
1400
 • 6  زهرا یاوری- حسن کارنامه حقیقی- علیرضا رفسنجانی . بررسی عوامل موثر بر کرایه حمل خارجی در شرکت کاشی مرجان. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری. . شركت همايش آروين البرز و تحت حمایت سیویلیکا. تهران, تهران, ایران. لینک مقاله
2018
 • 7  Zahra Yavari , Majid Mohammad Shafiee, Shima Sharifi. The effect of brand personality on the repurchase intention of the customers of luxury restaurants in Isfahan considering brand equity. . 2nd international Conference on New Finding in Accounting, Management, Economics and Banking , . COI code: EEMCO02_084. دانشگاه شهید بهشتی, Tehran, Iran. لینک مقاله
30 مرداد 1400
 • 8  زهرا یاوری - فروغ ساوج. بررسی تاثیر رفتارتعاملی نیروی فروش و جو فروشگاه بر ارزش ادراک شده از برند و تصویر برند (مورد مطالعه: کالای خواب و حمام تاچ). هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری. تحت حمایت سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی. آتن, آتن , یونان. لینک مقاله
31 تیرماه 1400
 • 9  زهرا یاوری- ریحانه السادات طبائیان - درخشنده سلطانی . بررسی تاثیر تجربه برند بر هم آفرینی ارزش مشتری به وسیله متغیر میانجی مشغولیت مشتری در صنعت لوازم خانگی . دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه . تحت حمایت سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی. دانشگاه جرجیا, تفلیس ا, گرجستان . لینک مقاله
Sep 2020
 • 10  Zahra Yavari. The Evaluation of Corporate Image and Reputation in the Iranian Airline Market by Fuzzy MCDM Approach. 5th International Conference Management, Accounting and Economic Development. تحت حمایت سیویلیکا. Avicenna International Community College , Georgia, Georgia. لینک مقاله
آذر ماه 1397
 • 11  زهرا یاوری - غزاله خرمی فر. تحلیل دوگانه محرک های انگیزشی خرید آن لاین و عوامل موثر بر خرید وسواسی(مورد مطالعه: فروشگاههای لوازم آرایشی اصفهان). دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری ,1397. تحت حمایت سیویلیکا. دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران. لینک مقاله
اردیبهشت ماه 1393
 • 12  نجمه راجی -زهرا یاوری. بررسی تاثیر عناصر محیط فیزیکی بر رفتار خرید مصرف کنندگان فروشگاههای آستان قدس رضوی. اولین همایش ملی بازاریابی؛ فرصتها و چالش ها. اولین همایش ملی بازاریابی؛ فرصتها و چالش ها، 10 و 11 اردیبهشت ماه 1393. مشهد, مشهد, ایران. لینک مقاله
اردیبهشت ماه 1393
 • 13  رامینا توکلی نیا- زهرا یاوری. بررسی دیدگاه بانوان شهر اصفهان در خصوص کاربرد و طراحی بسته بندی شیشه ای محصولات. اولین همایش ملی بازاریابی؛ فرصتها و چالش ها. اولین همایش ملی بازاریابی؛ فرصتها و چالش ها، 10 و 11 اردیبهشت ماه 1393. مشهد, مشهد, ایران. لینک مقاله
بهمن 1396
 • 14  بهار نیک نهاد- زهرا یاوری. تحلیل تاثیر مدیریت دیداری بر قصد خرید مجدد مشتریان رستوران های فست فود در اصفهان. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع-دانشگاه علامه طباطبایی. بهمن 1396. دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, ایران. لینک مقاله
بهمن 1397
 • 15  زهرا یاوری- محبوبه صفایی. ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان برتر با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شرکت لاستیک سازی میرکو اصفهان). کنفرانس ملی پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت ،1397. تحت حمایت سیویلیکا. دانشگاه شیخ بهایی, اصفهان, ایران. لینک مقاله
دی ماه1390
 • 16  زهرا یاوری- محمد علی خاصی. بررسی اثربخشی سمپلینگ شرکت کاله در شهر اصفهان. اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران. اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران، دی ماه1390، دانشگاه شیراز. شیراز, شیراز, ایران. لینک مقاله
شهریور ماه 1399
 • 17  زهرا یاوری- هدیه سادات بکایی. تاثیر بازاریابی‌حسی بر رفتار خرید مشتریان و عملکرد برند فروشگاه‌های منتخب پوشاک مجموعه اصفهان سیتی‌سنتر. ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه . تحت حمایت سیویلیکا. دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران. لینک مقاله

جوایز دریافتی

کتب انتشار یافته

ردیف عنوان نویسنده انتشارات چاپ آخرین سال
1  
مدیریت استراتژیک
زهرا یاوری- مهدی جمشیدیان- علیرضا منصوری
دانشگاه شیخ بهائی دوم 1384