دانشگاه شیخ بهایی
ارتباط با دانشگاه
آدرس دانشگاه:
  • اصفهان - شهر بهارستان - بلوار بهشت - دانشگاه شیخ بهایی
کدپستی:
  • 81431-53784
تلفن های دانشگاه:
  • 031-36819001 الی 10
    031-59790000
شماره دبیرخانه دانشگاه:
  • 36819001 - داخلی 190 - 191
دورنگار دبیرخانه دانشگاه:
  • 031-36819998
پست الکترونیکی:
  • info@shbu.ac.ir
شماره تماس، دورنگار و پست الکترونیکی آموزش کل:
شماره تماس و پست الکترونیکی واحد فارغ التحصیلان:
شماره تماس و پست الکترونیکی واحد فارغ التحصیلان جهت دریافت دانشنامه:
شماره تماس بایگانی:
  • 36819001 - داخلی 123
شماره تماس، دورنگار و پست الکترونیکی حسابداری:
شماره تماس و پست الکترونیکی کتابخانه: