دانشگاه شیخ بهایی
ارتباط با دانشگاه
آدرس ساختمان مرکزی دانشگاه:
 • اصفهان - شهر بهارستان - خیابان الفت غربی – بهاران 8 - ساختمان مرکزی دانشگاه شیخ بهایی
کدپستی:
 • 81431-33871
تلفنهای ساختمان مرکزی دانشگاه:
 • 031-36862170 الی 5
  031-59790000
دورنگار:
 • 031-36862001
پست الکترونیکی:
 • info@shbu.ac.ir
آدرس پردیس دانشگاه:
 • اصفهان - شهر بهارستان - بلوار بهشت - پردیس (دانشکده فنی و مهندسی) دانشگاه شیخ بهایی - کدپستی: 8143153784
تلفن پردیس دانشگاه:
 • 10 الی 36819001-031
پست الکترونیکی آموزش کل:
پست الکترونیکی واحد فارغ التحصیلان :
تماس با واحد فارغ التحصیلان :
 • 59790000 - داخلی 310
پست الکترونیکی حسابداری :
تماس با حسابداری :
 • 59790000 - داخلی 300
پست الکترونیکی کتابخانه: