دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه مترجمی زبان انگلیسی

تعریف : هر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. در رشته مترجمی زبان انگلیسی کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود نقش و توانايي : در صورت حصول اهداف فوق فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود که: الف) منابع و متون فنی، علمی و ادبی زبان انگلیسی را به نحو مطلوب به فارسی برگردانند. ب) معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. ضرورت و اهميت : الف) در زمینه های اقتصادی، صنایع، بانکها، و برخی از وزارتخانه ها و موسات خصوصی برای ترجمه مدارک فنی، تجاری و اداری به مترجمان احتیاج دارند. ب) رسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی، روزنامه ای و خبری و برگرداندن گزارشات خبرگزاریها به کارشناسان ترجمه نیاز دارند. ج) در کلیه زمینه های ارتباطی با دیگر کشورهای جهان، به ویژه به منظور معرفی انقلاب اسلامی ، به وجود مترجمان دقیق و صدیق که در مواردی به طور همزمان قادر به برگردان مصاحبه یا سخنرانی باسند، برای وزارتخانه ها و نهادهای نختلف اهمیت فراوان دارد.

مدیریت گروه مترجمی زبان انگلیسی

دکتر کتايون افضلی

مرتبه علمی: دانشیار

زیر گروه مترجمی زبان انگلیسی

اطلاعات گرایش های گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.