دانشگاه شیخ بهایی

صندوق رفاه

بوفه

دانشگاه داراي دو باب بوفه (خواهران-برادران) بوده كه با قيمت تصويب شده دانشگاه اقدام به توزيع اقلام خوراکی و نوشیدنی می‌نماید.