دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه علوم کامپیوتر

آشنایی با گروه : دوره کارشناسي رشته علوم کامپيوتر يکي از دوره هاي آموزشي در نظام آموزش عالي است که به منظور تحقق اهداف زير ايجاد و فعاليت خود را آغاز مي نمايد: 1. کسب آگاهي جامع از نظريه هاي علمي موجود در علوم کامپيوتر به نحوي که دانشجويان ، مفاهيم اين علم را درک و نظرات عميق آن را بالقوه کسب نمايند و همراه با برداشت هاي کاربردي ، ديدگاه پايه اي علمي ، نيز که از ضروريات خود کفايي علمي در اين رشته مي باشد در آنها به وجود آيد. 2. اماده سازي دانشجويان و فارغ التحصيلان براي بکارگيري دانش کامپيوتر در حل مسائل بنيادي علوم کامپيوتر از طريق ايجاد قابليت براي شناخت و مطالعه مفاهيم و مسائل پايه اي علوم مربوط به کامپيوتر و کسب زمينه فکري و تحقيقي لازم جهت دستيابي به تحقيقات در اين علوم ایجاد پايه هاي علمي و تخصصي لازم در تعريف دقيق مسائل و پيگيري حل و اجرا در مراحل طراحي ، پياده سازي و اثبات منطقي صحت آنها جهت کاربردهاي کامپيوتر در زمينه علمي ، فني ، اجتماعي ، اقتصادي ، مديريت و برنامه ريزي انطباق با روند تحولات علمي ، تکنولوژيکي و اجتماعي در رابطه با کامپيوتر 3. ايجاد ديدگاههاي کلي و وسيع در رابطه با مطالبي که امکان بررسي عميق آن در دوره کارشناسي ممکن نمي باشد و لذا آماده سازي دانشجويان براي ادامه تحصيل در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري اين رشته ، به منظور پيشبرد علوم کامپيوتر و انتقال اين علم به نسل هاي بعدي. نقش و توانايي : فارغ التحصيلان اين دوره توانايي آن را مي يابند تا در حل مسائل علمي کامپيوتر در موسسات و مراکز علمي-تحقيقاتي ، صنعتي ، اجتماعي و اقتصادي نقش موثر و اساسي داشته باشند . مضافاٌ زمينه هاي لازم را جهت ادامه تحصيل ، تدريس و تحقيق در موسسات آموزش عالي ، مراکز صنعتي و خدماتي کسب نمایند. ضرورت و اهميت : پيشرفت سريع علوم کامپيوتر و گسترش روزافزون کاربرد آن در تحقيقات علمي ، صنايع ، اقتصاد ، پزشکي ، علوم اجتماعي ،مديريت ، برنامه ريزي و غيره ، ضرورت دستيابي و بهره برداري هر چه بيشتر از اين علم را آشکار مي سازد ايجاد چنين دوره اي در جهت پيريزي علوم کامپيوتر و گسترش آن در جهت خود کفايي علمي و تکنولوژيکي کاملا ضروري و موثر مي باشد .

مدیریت گروه علوم کامپیوتر

دکتر علی دانائی

مرتبه علمی:

زیر گروه علوم کامپیوتر

اطلاعات گرایش های گروه علوم کامپیوتر در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

>