دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه مدیریت بازرگانی

:آشنایی با گروه دوره کارشناسي مديريت بازرگاني يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانها ، اداره ها ، موسسه ها و شرکتهاي دولتي و خصوصي درزمينه بازرگاني با وظائف و هدف هاي گوناگون در سطوح کارشناسي مي باشد .فارغ التحصيلان مديريت بازرگاني مي توانند در قسمت هاي اداره امور تدارکات ، اداره امور کارگزيني ، اداره امور مالي ، قسمت بازار يابي و نظاير آن به کار اشتغال پيدا کنند :نقش و توانايي شرکت کنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با مسايل نظري دانش مديريت با کاربردهاي اين رشته آشنا مي شوند : ضرورت و اهميت آشفتگي و نابساماني در بسياري از موسسات بازرگاني عموما ناشي از عدم وجود اصول صحيح مديريت و يا عدم رعايت اين اصول مي باشد آموزش صحيح مديريت مي تواند در شناخت مشکلات اقتصادي و بازرگاني جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد اعمال حاکميت ضوابط بر روابط در اداره امور بازرگاني

مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی: استاد

زیر گروه مدیریت بازرگانی

اطلاعات گرایش های گروه مدیریت بازرگانی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.