دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه تربیت بدنی

آشنایی با گروه : ارائه دروس تربیت بدنی برای کلیه رشته ها از وظایف این گروه می باشد

مدیریت گروه تربیت بدنی

دکتر علی دانائی

مرتبه علمی:

زیر گروه تربیت بدنی

اطلاعات گرایش های گروه تربیت بدنی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

کارشناسی

تربیت بدنی

>