دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه ریاضیات و کاربردها

:آشنایی با گروه تربيت کارشناسان چند جانبي داراي اندوخته کافي از دانش رياضي که توانايي تخيل کمي از مسائل صنعتي ، اقتصادي ، و برنامه ريزي را کسب نموده و نيز توانايي ادامه تحصيل در سطوح بالاتر را داشته باشد :نقش و توانايي :دانشجوياني که اين دوره آموزشي را طي مي کنند پس از فارغ التحصيل شدن توانايي هاي زير را دارند کليه دروس رياضي و آمار احتمال دوره متوسطه را تدريس نمايند : ضرورت و اهميت اهميت اين دوره جهت تربيت دبيران متعهد رياضي و افرادي که به سرعت جامعه را در جهت استقلال اقتصادي و خود کفايي صنعتي سوق مي دهند بيش از پيش احساس مي شود

مدیریت گروه ریاضیات و کاربردها

دکتر علی دانائی

مرتبه علمی:

زیر گروه ریاضیات و کاربردها

اطلاعات گرایش های گروه ریاضیات و کاربردها در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.