دانشگاه شیخ بهایی

سایر امور

مناسبت های مذهبی

امور مذهبی دانشگاه زیر نظر آیت الله حاج مرتضی هاشمی عضو روحانی دانشگاه می‌باشد. نماز جماعت همه روزه در نمازخانه ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار می‌گردد.
دانشگاه با داشتن دو باب نمازخانه در طول سال اقدام به برگزاری نماز جماعت و مراسم‌های مذهبی می‌نماید.