دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه مهندسی پزشکی

تعریف و هدف
امروزه علوم پزشکی به پیشرفت های شایان توجهی دست یافته است و روشن است این پیشرفت های شگرف بدون یاری جستن از علوم و ابزار مهندسی مقدور نمی گشت. در نتیجه، رشته مهندسی پزشکی با گرایش های مختلف متولد شده است.مهندسی پزشکی با سه گرایش، شاخه نسبتا جدید علم است که همکاری نزدیک بین دو زمینه از علوم یعنی پزشکی و مهندسی را فراهم می آورد. هدف این دوره تربیت نیروی انسانی است که به هر دو زمینه آشنائی نسبی پیدا کرده و نقش خود را در کمک به تامین بهداشت عمومی ایفا نماید.

مدیریت گروه مهندسی پزشکی

دکتر سيدمحسن موسوی

مرتبه علمی: دانشیار

زیر گروه مهندسی پزشکی

اطلاعات گرایش های گروه مهندسی پزشکی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.