دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه مهندسی معماری

تعریف و هدف: دوره کارشناسی مهندسی معماری دوره ای است حرفه ای که پرورش استعداد خلاق، انتقال دانش ها و مهارت های عمومی حرفه معماری و حصول کارآیی عمومی در این رشته را هدف قرار می دهد. در راستای هدف فوق سعی شده است که در برنامه ریزی این دوره حداکثر بهای ممکن به پروژه های طراحی و معماری و دروس فنی و نظری پیرامونی آن داده شود. نقش و توانائی: فارغ التحصیلان این دوره بر اساس توانائی هایی که در روند آموزش کسب نموده اند می توانند در زمینه های زیر ایفای نقش کنند: 1. طراحی (تک بنا یا مجموعه ی زیستی کوچک) از طرح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده ی بنا. این زمینه از کار معمار در حقیقت وظیفه ی محوری او را تشکیل می دهد. 2. همکاری با گروه مهندسان مشاوره معماری در جهت توسعه ی طرح ها و تهیه نقشه های معماری مراحل یک و دو. 3. نظارت بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی. 4. مشارکت در مدیریت اجرایی پروژه های معماری. 5. مشارکت در مدیریت اجرایی پروژه های معماری. 6. تدریس در دوره های کاردانی و همینطور دبیرستان های فنی و حرفه ای و کار-دانش آموزش و پرورش. 7. دانشجویان این دوره می توانند در دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری ادامه تحصیل دهند. ضرورت و اهمیت: نیاز روز افزون کشور در عرصه ی ساخت و ساز و کیفیت بخشیدن و صحت عمل در این زمینه در گرو تربیت کارشناسانی است که بتوانند نیاز های یاد شده را در جهات فوق برآورده سازند. بدیهی است سوق دادن آموزش به سمت جوابگویی هر چه بیشتر به نیاز های واقعی جامعه و آشنایی دانشجویان با فرهنگ خودی و صحیح معماری می تواند به هدف فوق کمک موثر نماید.

مدیریت گروه مهندسی معماری

دکتر علی دانائی

مرتبه علمی:

زیر گروه مهندسی معماری

اطلاعات گرایش های گروه مهندسی معماری در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

>