دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه ریاضی

آشنایی با گروه : تربيت کارشناسانی داراي اندوخته کافی از دانش رياضی که توانايی تخيل کمی از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه ريزی را کسب نموده و نيز توانايی ادامه تحصيل در سطوح بالاتر را داشته باشند.

مدیریت گروه ریاضی

دکتر علی دانائی

مرتبه علمی:

زیر گروه ریاضی

اطلاعات گرایش های گروه ریاضی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

کارشناسی

ریاضی

>