دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه دروس عمومی

آشنایی با گروه : دروس عمومی شامل دروس: فارسی عمومی و ارزش های دفاع مقدس می باشد

مدیریت گروه دروس عمومی

دکتر علی دانائی

مرتبه علمی:

زیر گروه دروس عمومی

اطلاعات گرایش های گروه دروس عمومی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

کارشناسی

دروس عمومی

>