دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه فیزیک

مدیریت گروه فیزیک

دکتر امیر حمید علیزاده

مرتبه علمی: استادیار

زیر گروه فیزیک

اطلاعات گرایش های گروه فیزیک در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

کارشناسی

فیزیک

>