دانشگاه شیخ بهایی

صندوق رفاه

خوابگاه و مهمانسرا

این دانشگاه دارای یک باب مهمانسرا جهت اسكان خواهران دانشجو در شهر بهارستان می‌باشد و كلیه امكانات لازم جهت زندگی در آن موجود بوده و از دانشجویان با ناهار و شام پذیرایی می‌شود. این مهمانسرا دارای كتابخانه، سالن غذا‌خوری، آشپزخانه و مهمانسرای دیگری جهت استفاده خانواده‌ها می‌باشد.
برای دانشجویان پسر خوابگاه‌های خودگردان مورد تایید اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی پیش بینی شده است که لازم است با مراجعه به دفتر امور فرهنگی معرفی نامه جهت ثبت نام در خوابگاه را دریافت نمایند.