دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آشنایی با گروه : این برنامه با توجه به نظام ارزشی جامعه و نحوه نگرش کلی به رسته های علوم انسانی به ویژه زبان و ادبیات انگلیسی و با تاکید بر اصل سودمندی، ارتباط درسها با یکدیگر، انطباق درسها با خواست دانشجویان، عدم تکرار درسها، توالی منطقی آنها و نیز با در نظر گرفتن دو هدف زیر تنظیم گردیده است: الف) کسب مهارتهای چهار گانه (درک مطلب – حرف زدن – خواندن و نوشتن) زبان انگلیسی ب) آشنائی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفائی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان نقش و توانايي : :در صورت حصول اهداف فوق ، فارغ التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود که الف) ادب و فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی را در حد امکان به جوامع خارجی معرفی کنند. ب) با تحقیق در کتب انگلیسی زبانان، جامعه ایرانی را از آخرین پیشرفتهای علمی فنی جهان مطلع سازند. ج) در زمینه هائی که در آن به زبان انگلیسی احتیاج است (نگارش مقالات تحلیلی انتقادی به زبان انگلیسی، ترجمه مقالات و کتب علوم انسانی و نیز تدریس زبان انگلیسی) مورد استفاده قرار گیرند. د) برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی آمادگی لازم را داشته باشند. ضرورت و اهميت : الف) در حال حاضر اغلب دانشگاههای جدید التاسیس کشور با کمبود کادر استاد و مربی زبان مواجه اند و با توجه به اینکه تقریبا کلیه رشته های علمی و فنی نیز به خدمت مربیان زبان نیازمندند این کمبود محسوس تر می شود. ب) در بسیاری از زمینه های ارتباط با سایر کشورهای جهان، وزارتخانه های مختلف به همکاری فارغ التحصیلان این رشته نیاز دارند. ج) رسانه های همگانی به منظور نقد و بررسی و ارائه آثار نویسندگان انگلیسی زبان به کارهای پژوهشی کارشناسان زبان نیاز مبرم دارند. د) اصولا به علت رفتن خارجیانی که موسسات دولتی در گذشته بدانها وابسته بودند مشکلات زیادی در پیوند با زبان انگلیسی گریبان گیر صنایع و وزارتخانه های مملکت می باشند. این نواقص جمهوری اسلامی را موظف میدارد که مسئله زبان آموزی در تمام زمینه و از جمله زبان انگلیسی را به طور بسیار جدی مورد توجه قرار دهند.

مدیریت گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر کتايون افضلی

مرتبه علمی: دانشیار

زیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

اطلاعات گرایش های گروه زبان و ادبیات انگلیسی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

کارشناسی

>