دانشگاه شیخ بهایی
اجرای طرح همدلی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف
اطلاعیه


دانشجویان گرامی

در راستای اجرای طرح همدلی و ایجاد برقراری ارتباط و تعامل مناسب با دانشجویان گرامی جهت حمایت روانی اجتماعی، می‌توانید از طریق آدرس ایمیل counselingcenter@shbu.ac.ir با مرکز مشاوره دانشگاه در ارتباط باشید.