دانشگاه شیخ بهایی
مسابقه مجازی کشوری پانتومیم و دومینو
اطلاعیه


به مناسبت هفته سلامت روان و در راستای پویش دانشجویی سلامت روان ، مسابقه مجازی کشوری پانتومیم از تاریخ 20 تا 30 مهرماه 99 و مسابقه دومینو از تاریخ 1 تا 10 آبان ماه 99 ویژه دانشجویان دانشگاههای کشور برگزار می شود.

کلیه دانشجویان دانشگاه می توانند بصورت مجازی در این دو مسابقه شرکت نمایند .

لینک سایت ثبت نام: https://counseling.ut.ac.ir