دانشگاه شیخ بهایی
اجرای برنامه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق
اطلاعیه


دانشجویان گرامی

در راستای اجرای برنامه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق و ایجاد برقراری ارتباط و تعامل مناسب با دانشجویان گرامی جهت مشاوره پیش از ازدواج و مسایل خانوادگی می‌توانید از طریق آدرس ایمیل counselingcenter@shbu.ac.ir با مرکز مشاوره دانشگاه در ارتباط باشید.