دانشگاه شیخ بهایی
برگزاری وبینار رایگان ترجمه مجالی برای تغییر


وبینار ترجمه مجالی برای تغییر: مطالعه موردی یک سریال آمریکایی بصورت رایگان توسط دانشکده زبان های خارجی دانشگاه شیخ بهایی در اسفند ماه برگزار می گردد.

جهت ثبت نام در وبینار بر روی این لینک کلیک نمایید.

وبینار گروه زبان