دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعيه امور مالی در خصوص پرداخت شهريه نيمسال دوم سال تحصيلی 1400-1399
اطلاعیه


به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند واریز شهریه جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 طبق زمان‌بندی ذیل صورت می‌پذیرد:

 شنبه 99/11/11 لغایت سهشنبه 99/11/21

از طریق اینترنت با مراجعه به سامانه دانشجویی: http://daneshjoo.shbu.ac.ir

دانشجویان جهت پرداخت شهریه ملزم هستند تنها ازطریق سیستم پرداخت الکترونیکی (ازطریق کلیه کارت‌های عضو شتاب خود یا دیگران) اقدام نمایند.
لطفاً از پرداخت شهریه بصورت فیش بانکی یا هر روش دیگر به جز واریز اینترنتی، جداً خودداری فرمایید.

دانشجویانی که نیاز به تقسیط شهریه دارند تنها برای پرداخت شهریه متغیر می‌توانند یک فقره چک طرح صیاد به امور مالی تحویل نمایند که تاریخ وصول چک با هماهنگی امور مالی معین می‌گردد.

تاریخ تحویل چک به امور مالی از شنبه 99/11/25 لغایت چهارشنبه 99/12/06 می‌باشد و بعد از تاریخ مذکور هیچ چکی از دانشجویان گرفته نمی‌شود و دانشجو موظف به پرداخت نقدی مابقی شهریه بوده و مسئولیت آن تماماً با شخص دانشجو است.

امور مالی دانشگاه

99/10/24