دانشگاه شیخ بهایی
طرح نوروزی بهداشت روان دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور با محوریت سلامت روان، حال خوب در ایام کرونا
اطلاعیه


"طرح نوروزی بهداشت روان دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور با محوریت سلامت روان، حال خوب در ایام کرونا" با همکاری همیاران سلامت روان و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برگزار می شود.

زمان: 25 اسفند 1399 لغایت 20 فروردین 1400 از ساعت 17 الی 19:30

لینک ورود از طریق اسکای روم:

https://www.skyroom.online/ch/moshavereh99/nororuz1400

لینک ورود از طریق آپارات:

https://www.aparat.com/moshaverehvasalamat

طرح نوروزی