دانشگاه شیخ بهایی
ثبت نام بیست و چهارمین جشن ازدواج دانشجویی
اطلاعیه


ثبت نام بیست و چهارمین جشن ازدواج دانشجویی آغاز شد

  (سفر به مشهد مقدس)

ازدواج دانشجویی

- آدرس سایت ثبت نام ازدواج دانشجویی:ezdevaj.nahad.ir

- مهلت ثبت نام: تا 31 شهریورماه1400

- تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام اولیه:1398/1/1 الی1400/6/1  

- مدارک لازم: اسکن اصل‌عقدنامه، شناسنامه‌ زوجین، کارت ‌ملی ‌زوجین،کارت دانشجویی.

-در صورتی که هر دو زوج دانشجو می‌باشند لازم است یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی ثبت‌نام کند.

-امکان ثبت نام دانشجویانی که ازدواج مجدد کرده‌اند در سامانه وجود ندارد. امکان شرکت جاماندگان دوره 21 و قبل از آن امکان‌پذیر نیست.

-پس از ثبت نام، دانشجو حداکثر 2 هفته جهت گذراندن دوره آموزش مجازی فرصت دارد.

-کلیه هزینه اسکان، پذیرایی و برنامه فرهنگی در مشهد مقدس بر عهده نهاد است و هزینه ایاب و ذهاب با زوجین می باشد.

-ویرایش اطلاعات ثبت نام فقط توسط داوطلب اصلی انجام می‌شود.

-در سامانه ازدواج، پشتیبانی آنلاین جهت پاسخگویی راه اندازی شده‌است.

 برای دانشجویانی که سال قبل ثبت نام و توسط دانشگاه تایید شده‌انداما به علت شرایط ناشی از بیماری کروناویروس از سفر باز مانده‌اند، نیاز ثبت نام مجدد نیست فقط انتخاب کاروان می‌کنند

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی