دانشگاه شیخ بهایی
آغاز واکسیناسیون دانشجویان
اطلاعیه


دانشجویان محترم دانشگاه شیخ بهایی
به اطلاع می رساند از تاریخ ۱۸ شهریور۱۴۰۰، مانند سایر دانشجویان کشور، در سامانه salamat.gov.ir  ثبت نام نموده و محل واکسیناسیون خود را انتخاب و پس از دریافت پیامک از وزارت بهداشت، جهت دریافت واکسن با همراه داشتن کارت دانشجویی یا پرینت اشتغال به تحصیل و کارت ملی در تاریخ و زمان مقرر به مراکز تجمیعی واکسیناسیونی که در متن پیامک ذکر شده مراجعه نمایید.

به اطلاع می رساند درصورتی که در زمان ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir با پیام «اسم شما به عنوان دانشجو در سامانه ثبت نشده» مواجه شدید با دانشگاه محل تحصیل خود به منظور فراخوان متمرکز تماس بگیرید.