دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان گرامی
اطلاعیه


قابل توجه دانشجویان گرامی
طبق هماهنگی بعمل آمده با معاونت بهداشتی استان، آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیل موفق به ثبت نام در سامانه سلامت نشده اند می توانند روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ شهریور با در دست داشتن کارت دانشجویی (یا گواهی اشتغال به تحصیل) و کارت ملی به مرکز واکسیناسیون تجمیعی دانشگاه اصفهان (سالن شهید نیلفروش زاده) برای تزریق واکسن مراجعه نمایند.
دانشجویان غیرایرانی (اتباع) جهت انجام مراحل واکسیناسیون با در دست داشتن کارت دانشجویی (یا گواهی اشتغال به تحصیل) به مراکز واکسیناسیون سطح استان مراجعه نمایند.