دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی آموزش و مترجمی زبان انگلیسی ورودی 1400
اطلاعیه


قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی آموزش و مترجمی زبان انگلیسی ورودی ۱۴۰۰، شروع کلاسهای نیمسال اول از سه شنبه 20 مهر ماه می باشد.