دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص انجام واکسیناسیون
اطلاعیه


تقاضا می‌شود با توجه به احتمال حضوری شدن بعضی از کلاس‌های آموزشی، جهت حضور در دانشگاه هر چه سریعتر نسبت به دریافت کارت الکترونیک واکسیناسیون یا کارت انجام هر دو دوز تزریق واکسن اقدام نمایید.

 

 امور دانشجویی دانشگاه شیخ بهایی (بخش سلامت)