دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان، اساتید و کارکنان
اطلاعیه


بنابر دستورالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کووید19(کرونا ویروس) در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین بخشنامه وزارت علوم مبنی بر الزام بر همراه داشتن کارت واکسن؛ کلیه مراجعین به دانشگاه اعم از اساتید، اعضاء هیأت علمی،کارکنان و دانشجویان باید از تاریخ 1400/9/6 هنگام ورود به دانشگاه کارت خود را ارائه نمایند در غیر این صورت طبق ضوابط و مقررات برخورد می‌گردد.

دانشگاه شیخ‌بهایی(بخش سلامت)