دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه


به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند واریز شهریه و تحویل چک شهریه متغیر جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400طبق زمانبندی ذیل صورت می‌پذیرد:

 چهارشنبه 1400/11/13 لغایت شنبه 1400/11/30

از طریق اینترنت با مراجعه به سامانه دانشجویی:

http://daneshjoo.shbu.ac.ir

 

دانشجویان جهت پرداخت شهریه ملزم هستند تنها ازطریق سیستم پرداخت الکترونیکی (ازطریق کلیه کارت‌های عضو شتاب خود یا دیگران) اقدام نمایند. لطفاً از پرداخت شهریه بصورت فیش بانکی یا هر روش دیگر به جز واریز اینترنتی، جداً خودداری فرمایید.

دانشجویانی که نیاز به تقسیط شهریه دارند تنها برای پرداخت شهریه متغیر می‌توانند یک فقره چک طرح صیاد به امور مالی تحویل نمایند که تاریخ وصول چک با هماهنگی امور مالی تعیین می‌گردد.

تاریخ تحویل چک به امور مالی از شنبه 1400/11/23 لغایت چهارشنبه 1400/12/04 می‌باشد و بعد از تاریخ مذکور هیچ چکی از دانشجویان گرفته نمی‌شود و دانشجو موظف به پرداخت نقدی مابقی شهریه بوده و مسئولیت آن تماماً با شخص دانشجو است.

درصورتی که چک صیاد طرح جدید بنفش رنگ ارائه می‌نمائید لازم است قبل از تحویل چک به امور مالی چک را در سامانه بانک مرکزی به نام گیرنده (دانشگاه شیخ‌بهائی با شخصیت حقوقی به شناسه ملی 10260587987) ثبت نمائید.

درصورتی که برای مراجعه حضوری به دانشگاه با مشکل مواجه هستید تا تاریخ 1400/12/04 فرصت دارید که چک را به صورت پستی به امور مالی تحویل نمائید.

توضیحات مهم برای چک‌های پستی‌:

یک فقره چک طرح صیاد -‌ در وجه دانشگاه شیخ‌بهائی به شناسه ملی 10260587987  تاریخ چک 2ماهه - پشت چک نام و نام‌خانوادگی دانشجو و شماره دانشجویی قید شود و روی پاکت نیز قید فرمائید به حسابداری دانشگاه  تحویل داده شود.                                    

آدرس پستی دانشگاه:

اصفهان‌–شهر بهارستان-خیابان الفت-بهاران 8-ساختمان مرکزی دانشگاه شیخ بهائی - کدپستی 33871-81431

امور مالی دانشگاه

1400/10/20