دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه


به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند واریز شهریه جهت نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 طبق زمانبندی ذیل صورت می‌پذیرد:

 شنبه 1401/06/12 لغایت پنجشنبه 1401/06/17

از طریق اینترنت با مراجعه به سامانه دانشجویی:

http://daneshjoo.shbu.ac.ir

دانشجویان جهت پرداخت شهریه ملزم هستند تنها از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی (از طریق کلیه کارت‌های عضو شتاب خود یا دیگران) اقدام نمایند. لطفاً از پرداخت شهریه بصورت فیش بانکی یا هر روش دیگر به جز واریز اینترنتی، جداً خودداری فرمایید.

دانشجویانی که نیاز به تقسیط شهریه دارند تنها برای پرداخت شهریه متغیر می‌توانند یک فقره چک طرح صیاد با مدت 2 ماهه به تاریخ (6 آذرماه 1401) به امور مالی تحویل نمایند (چک‌های دریافتی بدون رعایت نکات ذکر شده در کارنامه مالی ثبت نمی‌گردد و از نظر حسابداری چک باطله می‌باشد).

تاریخ تحویل چک به امور مالی از شنبه 1401/06/19 لغایت چهارشنبه 1401/06/30 می‌باشد و بعد از تاریخ مذکور هیچ چکی از دانشجویان گرفته نمی‌شود و دانشجو موظف به پرداخت نقدی مابقی شهریه بوده و مسئولیت آن تماماً با شخص دانشجو است.

توضیحات نهایی :

یک فقره چک طرح صیاد(بنفش) – در وجه دانشگاه شیخ‌بهایی به شناسه ملی 10260587987 – تاریخ چک حداکثر (6 آذرماه 1401) - پشت چک نام و نام‌خانوادگی دانشجو و شماره دانشجوئی قید شود. هم‌چنین چک باید در سامانه چک‌های صیاد به نام دانشگاه شیخ‌بهایی ثبت شده باشد و پس از استعلام در کارنامه ثبت می‌گردد.

امور مالی دانشگاه

1401/05/18