دانشگاه شیخ بهایی
پرسشنامه سيمای زندگی دانشجويان
اطلاعیه


ویژه دانشجویان فارغالتحصیل (دانشجویان ورودی سال 1396 و 1397)

به استحضار می‌رساند، مقرر است پرسشنامه‌ی طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان در ابعاد مختلف با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان توسط مرکز مشاوره دانشگاه‌ها اجرا گردد. به این منظور دانشجویان تحت پوشش با مراجعه به آدرس زیر هرچه سریع‌تر پرسشنامه مذکور را تکمیل نمایید.

لینک پرسشنامه:

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi

 

امور دانشجویی و فرهنگی