دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه ساعت اداری دانشگاه
اطلاعیه


به اطلاع اساتید، دانشجویان و مراجعین گرامی می رساند ساعات اداری دانشگاه تا پایان شهریور ماه روزهای شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14 و روز پنجشنبه 7:30 تا 13 و از ابتدای مهر ماه روزهای شنبه تا چهارشنبه 8 تا 14:30 و روز پنجشنبه 8 تا 13 می باشد.