دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه ساعت کاری دانشگاه در مرداد ماه
اطلاعیه


به اطلاع اساتید، دانشجویان و مراجعین گرامی می رساند دانشگاه در مرداد ماه روزهای دوشنبه از 7 صبح تا 13:30 باز می باشد و جهت انجام امور اداری و آموزشی فقط در روزهای دوشنبه مراجعه نمایید.