دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1401
اطلاعیه


بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان تحویل مدارک ثبت نام شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1401 متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد و‌ کلاسهای درس از ۲۷ شهریور ماه طبق برنامه هفتگی دریافت شده در مرحله ثبت نام‌ اینترنتی، برگزار می گردد.

آموزش دانشگاه