دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان گرامی
اطلاعیه


جهت سهولت در رفت و‌ آمد دانشجویان عزیز، کلاس ها‌ از هفته آینده ۱۴ آبان ماه 1401 به جای ساعت ۸ از ساعت ۸:۳۰ شروع خواهد شد.
ساعت برگزاری کلاسها بدین شرح است: کلاس اول از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۰ و کلاس بعدی از ساعت ۱۰:۱۵ لغایت ۱۱:۴۵، برنامه کلاسی ساعت ۱۲:۳۰ به بعد تغییری نخواهد داشت.

آموزش دانشگاه