دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه برگزاری کلاسهای دانشگاه به صورت غیرحضوری به علت آلودگی هوا در روز سه شنبه مورخ 23 آبان ماه 1402
اطلاعیه


به استناد اطلاعیه مورخ 22 آبان ماه 1402 کمیته اضطرار آلودگی هوای استانداری اصفهان؛ به اطلاع می رساند: در روز سه شنبه مورخ 1402/8/23 کلاس ها به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.