دانشگاه شیخ بهایی
برگزاری امتحانات روزهای 21 و 22 دی ماه طبق برنامه قبلی
اطلاعیه


با توجه به اطلاعیه مدیریت بحران استان، آزمون های دانشگاه‌ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه مطابق با برنامه قبلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.