دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 - اصلاحیه
اطلاعیه


به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند با توجه به تغییر ساعت اداری دانشگاه تاریخ تحویل چک به امور مالی از یکشنبه 1401/11/16 لغایت دوشنبه 1401/11/24 می‌باشد و بعد از تاریخ مذکور هیچ چکی از دانشجویان گرفته نمی‌شود و دانشجو موظف به پرداخت نقدی مابقی شهریه بوده و مسئولیت آن تماماً با شخص دانشجو است.

دانشجویانی که نیاز به تقسیط شهریه دارند تنها برای پرداخت شهریه متغیر می‌توانند یک فقره چک طرح صیاد به تاریخ (16 اسفندماه 1401) به امور مالی تحویل نمایند (چک دریافتی بدون رعایت نکات ذکر شده در کارنامه مالی ثبت نمی‌گردد و از نظر حسابداری چک باطله می‌باشد).

 

توضیحات نهایی:

یک فقره چک طرح صیاد (بنفش) – در وجه دانشگاه شیخ‌بهایی به شناسه ملی 10260587987 – تاریخ چک حداکثر ( 16 اسفند ماه 1401) - پشت چک نام و نام‌خانوادگی دانشجو و شماره دانشجوئی قید شود همچنین چک باید در سامانه چک‌های صیاد به نام دانشگاه شیخ‌بهایی ثبت شده باشد و پس از استعلام در کارنامه مالی ثبت می‌گردد.

 

امور مالی دانشگاه