دانشگاه شیخ بهایی
کانون دانشجویی (همیاران سلامت روان) عضو می پذیرد
اطلاعیه


دانشجویان علاقمند به همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه و عضویت در کانون مذکور جهت ثبت نام تا 15 خردادماه به دفتر امور فرهنگی (واقع در ساختمان شماره 7) مراجعه نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت نام: کپی کارت ملی  و کپی کارت دانشجویی

 امور دانشجویی و فرهنگی