دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان گرامی: دریافت کارت امتحان
اطلاعیه


به اطلاع می‌رساند که تا قبل از شروع امتحانات لازم است با امور مالی دانشگاه تسویه حساب نمایید.

بدیهی است تنها برای آن دسته از دانشجویانی که اقدام به تسویه حساب نموده باشند، کارت شرکت در جلسات امتحانات صادر خواهد شد.

امور مالی دانشگاه