دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه
اطلاعیه


بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه به دلیل ایام ماه مبارک رمضان و نزدیکی به سال جدید، مقرر شد جبرانی امور آموزشی دانشگاه از 26 اسفند ماه لغایت 16 فروردین ماه در طول سال جدید برگزار شود.