دانشگاه شیخ بهایی

سایر امور

جشنواره قرآن و عترت (ع)

برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشجویان از جمله برنامه های دیرپایی است كه در حوزه ترویج آموزه های دینی و قرآنی در دانشگاه ها به منظور فراهم آوردن زمینه ای جهت انس بیش از پیش دانشجویان با كلام انسان ساز الهی و مفاهیم تعالی بخش آن و همچنین نشر و بسط فضای معنوی و عطرآگین قرآن و عترت در محیط دانشگاهی همواره مورد اهتمام متصدیان و مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بوده است.
نظر به اهمیت و حساسیت برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن كریم به عنوان نخستین و مهمترین بستر ورود دانشجویان به عرصه فعالیت های دینی و قرآنی و به منظور تمهید مقدمات، ایجاد هماهنگی و اجرای منظم برنامه ها در هرچه باشکوه تر برگزار شدن هر دوره از جشنواره بر اساس شیوه نامه اجرایی مرحله دانشگاهی در دانشگاه برگزار می گردد.
بخش ها و رشته های جشنواره شامل موارد ذیل است:
•بخش آوایی (شامل 9رشته: قرائت تحقیق/ قرائت ترتیل/حفظ پنج جزء/حفظ ده جزء/حفظ بیست جزء/حفظ کل/اذان/دعا و مناجات خوانی/تواشیح)
• بخش معارفی (شامل 9 رشته: آشنایی با احادیث اهل بيت/آشنایی با مفاهيم نهج البلاغه/آشنایی با مفاهيم صحيفه سجادیه/حفظ موضوعی قرآن کریم/آشنایی با ترجمه و تفسير قرآن کریم/آشنایی با سيره معصومين/احکام/پرسمان قرآنی/سبك زندگي اسلامي و ایرانی)
•بخش پژوهشی (شامل 2 رشته: مقاله نویسي/تلخيص کتاب)
•بخش فناوری (شامل 2 رشته: توليد نرم افزار و اپليکيشن/ کانال شبکه هاي مجازي)
•بخش هنری (شامل 7 رشته: خوشنویسی/ نقاشي/ عکس/ تذهيب/ فیلم کوتاه/ معرّق و منبّت/طراحي پوستر)
•بخش ادبی (شامل 4 رشته: شعر/ داستان نویسي/ نمایش نامه نویسي/ فیلم نامه نویسی)