دانشگاه شیخ بهایی

سایر امور

جشنواره حرکت

جشنواره بین المللی حرکت ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی و با تاکید بر هم‌افزایی، تکثیر ایده‌های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن‌های علمی دانشجویی همه ساله برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره شامل: بخش رقابتی (انجمن برتر، فعالیت خلاقانه، نشریه، مسابقه، محتوای دیجیتال، بخش ویژه، کتاب، اختراع و دانشگاه)، بخش نمایشگاهی، انجمن پویا و بخش بین الملل می‌باشد.