دانشگاه شیخ بهایی

سایر امور

جشنواره رویش

جشنواره رویش مربوط به کانون‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی بوده و دارای دو بخش رقابتی و غیررقابتی می‌باشد. بخش رقابتی شامل: 1-کانون برگزیده 2-آثار و دستاورهای فردی شامل صنایع دستی، هنرهای تجسمی، ادبی، عکس، نمایشنامه، موسیقی و فیلمنامه 3-آثار و دستاوردهای گروهی شامل فیلم، تئاتر و موسیقی 4-ایده‌ها و طرح‌های برگزیده کانون‌ها
و بخش غیررقابتی شامل: 1- نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای کانون‌ها و کارگاه‌ها و نشست‌های آموزش 2- معرفی چهره موفق کانونی