دانشکده مدیریت
قبلی بعدی

مشاهده بخش نامه ها

برای مشاهده کلیه بخشنامه ها روی لینک زیر کلیک کنید.

لینک بخشنامه

درباره دانشکده

در حال حاضر دانشکده مدیریت دارای چهار گروه آموزشی در مقطع کارشناسی : مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت هتلداری و هفت گروه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد: ارشد مدیریت مالی ، ارشد مدیریت it ، جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی ، جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه ، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل ، مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک و از همکاری 50 عضو هيئت

ریاست دانشکده مدیریت

نام و نام خانوادگی

جناب آقای دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی

استاد

ایمیل

emazir@gmail.com

شماره تماس

59790000 داخلی 141

درباره دانشکده

در حال حاضر دانشکده مدیریت دارای چهار گروه آموزشی می باشد

در حال حاضر دانشکده مدیریت دارای چهار گروه آموزشی در مقطع کارشناسی : مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت هتلداری و هفت گروه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد: ارشد مدیریت مالی ، ارشد مدیریت it ، جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی ، جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه ، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل ، مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک و از همکاری 50 عضو هيئت

ارتباط با دانشکده

آدرس دانشکده

اصفهان - شهر بهارستان - خیابان الفت غربی – بهاران 8 - ساختمان مرکزی دانشگاه شیخ بهایی

پست الکترونیک

info@shbu.ac.ir

شماره تماس

031-36862170-5

گروه های دانشکده مدیریت

دانشکده مدیریت دارای 4 زیر گروه آموزشی است.