دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه شماره دو نحوه حضوری شدن کلاس های دانشگاه از فروردین ماه ۱۴۰۱
اطلاعیه


قابل توجه کلیه اساتید‌ محترم و دانشجویان عزیز

به استحضار می رساند براساس مصوبه شورای فوق العاده آموزشی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ دانشگاه موضوع برگزاری حضوری کلاسهای نیمسال دوم‌ به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:
۱- حضور کلیه اعضای محترم هیأت علمی در دانشگاه الزامی است. برنامه حضور به دفتر نظارت دانشگاه ارائه گردد.
۲- مقرر شد کلاسهای آموزشی دانشگاه به شرح ذیل حضوری شود: 
الف) حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری در دانشگاه الزامی و کلیه کلاس ها حضوری برگزار می گردد.
ب) کلیه دروس مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار می گردد. جهت اطلاع از جلسات حضوری، مورد از طریق گروه های آموزشی ذیربط اطلاع رسانی خواهد شد.
ج) کلاس های دروس عملی، آزمایشگاهی، کارگاهی و‌ آتلیه ها به صورت حضوری خواهد‌ بود.
د) کلیه دروس مقطع کارشناسی به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار می گردد. جهت اطلاع از جلسات حضوری، مورد از طریق گروه های آموزشی ذیربط اطلاع رسانی خواهد شد.
ه)امتحانات کلیه مقاطع به صورت حضوری خواهد بود.

با آرزوی سلامتی وتوفیق الهی