دانشگاه شیخ بهایی
برگزاری امتحانات روز 24 دی ماه طبق برنامه قبلی
اطلاعیه


با توجه به اطلاعیه مدیریت بحران استان، آزمون های دانشگاه‌ در روز شنبه مورخ 24 دی ماه مطابق با برنامه قبلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.