دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه زمان برگزاری کلاس های نوبت صبح دانشگاه در ترم جاری
اطلاعیه


قابل توجه دانشجویان گرامی و اساتید محترم
از روز شنبه مورخ 1403/01/25 کلاس های ساعت ۸:۳۰ از ساعت ۸ و کلاس های ساعت ۱۰:۳۰ از ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهند شد.
آموزش دانشگاه