دانشگاه شیخ بهایی

دانشگاه شیخ بهایی در یک نگاه

در راستای برنامه های توسعه ميان مدت و دراز مدت، دانشگاه شيخ بهايی يک گام بنيادی در جهت توسعه فضای آموزشی، پژوهشی و دانشجويی برداشته و طرح جامع دانشگاه را در زمينی به مساحت بيش از ١٠ هکتار در ضلع جنوب غربی بهارستان واقع در خيابان فرهنگ آغاز نموده است. در اين طرح چهار دانشکده مهندسي، علوم پايه، علوم انساني و تحصيلات تکميلی با کليه فضاهای آموزشي، کمک آموزشی، رفاهی و فوق برنامه تا سقف ٥٠٠٠ دانشجو پيش بينی شده است.0
اساتید
0
مقالات علمی
0
افتخارات
0
دانشجو

آخرین اخبار دانشگاه شیخ بهایی

12 اسفند
1399

فروشگاه الکترونیک کتاب دانشگاه اصفهان راه اندازی گردید.

4 اسفند
1399

برگزاری وبینار رایگان ترجمه مجالی برای تغییر: مطالعه موردی یک سریال آمریکایی

7 بهمن
1399

سامانه ملی باشگاه دانشجویان ایران افتتاح شد.

مدیریت دانشگاه

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
معاونت مالی و اداری دانشگاه