دکتر سید علیرضا هدائی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر سید علیرضا هدائی

مرتبه علمی: استادیار

صفحه وب: -

شماره تماس: 36862172 داخلی 221

ایمیل: hodaei.ali@gmail.com

آدرس: ساختمان مرکزی طبقۀ دوم غربی- گروه معارف اسلامی

ساعات مراجعه : 8-14

مقالات ژورنال

مقالات کنفرانس